Skip to content

Audit acreditare

Serviciile de acreditare ISO sunt oferite de organizații specializate numite organisme de acreditare. Aceste organisme sunt responsabile cu evaluarea și acreditarea organismelor de certificare conform standardelor ISO (Organizația Internațională de Standardizare).

Serviciile noastre includ:

Procesul de acreditare

Procesul de acreditare ISO este esențial pentru a asigura calitatea și integritatea certificărilor emise de organismele de certificare. 

Acest proces implică evaluarea competenței și acrediteazării organismelor de certificare în conformitate cu standardele ISO relevante, precum ISO/IEC 17021 pentru certificarea sistemelor de management, ISO/IEC 17025 pentru laboratoare de testare și calibrare, ISO/IEC 17065 pentru produse, servicii și procese, și altele.

Prin acreditarea ISO, organizațiile de certificare devin recunoscute oficial ca fiind competente să efectueze evaluări conforme cu standardele ISO, ceea ce oferă încredere și credibilitate în certificările emise de acestea.

Serviciile de acreditare ISO pot fi solicitate de către organizațiile care doresc să obțină sau să mențină certificări conform standardelor ISO, precum și de către alte părți interesate, cum ar fi entități guvernamentale, organizații non-guvernamentale, consumatori și altele. 

Acreditarea ISO contribuie la promovarea comerțului internațional, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, și consolidarea încrederii între părțile implicate.

Sunteți gata să obțineți cea mai bună soluție pentru afacerea dvs.?